Diakonie a pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině

Celkem jsme od února 2022 zajistili dopravu a ubytování cca 650 lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny. Přivezli osiřelé děti, rodiny, nemocné a také 47 handicapovaných seniorů. Takové lidi nelze ubytovat kdekoli. Jejich stav vyžaduje speciální podmínky a péči. První měsíc jsme jim ubytování hradili z darů, které jsme získali. Postupně se podařilo je přesunout do levnějších a jejich zdraovntímu stavu více vyhovujících ubytování.
Přesto to není vyřešené nastálo:
 

Nejužší okruh těch, se kterými jsme stále v kontaktu, je zhruba 35 lidí. “Člověk by čekal, že jednou ty lidi ubytujete a problém bude vyřešen,” usmívá se koordinátorka pomoci ukrajinským uprchlíkům Zuzana Kostelníková.

Pravda je taková, že přichází stále nové požadavky: další uprchlící potřebují dopravu, ti ubytovaní se potřebují přesunout z dočasné péče domova seniorů nebo LDN jinam, tu někdo potřebuje pračku, ledničku, protože ta stará, repasovaná už dosloužila. Snažíme se pomáhat i těm, kteří chtějí začít pracovat – se zajištěním práce nebo nějakého vybavení.

“Práce je stále dost a je velmi pestrá. Je potřeba být hodně flexibilní a zároveň mít nějakou schopnost se do řešení problému zakousnout. Pomáháme i dalším církvím a diakoniím, protože už se o naší činnosti “v oboru” ví. Zároveň vím, že se na lidi z Apoštolské církve mohou spolenout. Často pomáhají tiše, bez velkého humbuku – občas ani nevím, že jeli 50 kilometrů, aby pomohli našim ukrajinským přátelům poštelovat pračku,” popisuje práci pro diakonii Zuzka Kostelníková, koordinátorka pomoci lidem postiženým válkou.

“Velmi nás těší, že se z nás stala v čase blízká komunita – dá se říci přátelé. Pod záštitou diakonie a ve spolupráci se sbory Apoštolské církve se tito lidé nejen nadále schází, ale společně se snaží pomáhat si vzájemně i lidem, kteří na Ukrajině museli zůstat,” říká Zuzana

Péče o ukrajinské uprchlíky stále nese své náklady. Podpořte nás jakoukoli částkou nebo pravidelným příspěvkem:

Transparentní účet Diakonie Apoštolské církve:  2702182899 / 2010 (FIO banka)

IBAN: CZ93 2010 0000 0027 0218 2899

SWIFT : FIOBCZPPXXX

Od prvního dne sledujeme děsivý vývoj situace na Ukrajině a pomáháme:

Diakonie Apoštolské církve pracuje s uprchlíky na českém území a v tuto chvíli eviduje a koordinuje přepravu lidí a páruje ji s ubytovacími možnostmi v rámci sborů a jednotlivců z Apoštolské církve.

Zaměřujeme se zejména na děti, sirotky, osoby s handicapem, seniory, ale i celé rodiny.

Pokud máte vozidlo, které může přepravovat uprchlíky nebo jakoukoli ubytovací kapacitu (dočasné, dlouhodobější, pro potenciálně i velmi akutní případy, ve větším i malém počtu), prosíme, kontaktujte svého pastora nebo přímo naši koordinátorku Zuzanu Kostelníkovou na tel. 734 167 512.

Náš partner Nadační fond Nehemia pracuje spolu se svými partnery na Ukrajině pomáhá přímo na ukrajinském území, vyhlásil finanční a humanitární sbírku, jejíž výtěžek směřuje přímo do postižených míst na Ukrajině. Přiváží také rodiny a děti utíkající před válkou do ČR.

Rada Apoštolské církve zajišťuje informovanost jednotlivých pastorů.

Děkujeme kanadské evangelické křesťanské organizaci Samaritan’s Purse, která nám finančně po tři měsíce pomáhala zajistit péči o ukrajinské uprchlíky, zejména seniory, handicapované a jejich pečující z Donbasu. Díky nim můžeme některým platit jazykové kurzy, dopravu k ukrajinským hranicím, stravné, ale i nejnutnější vybavení pro bydlení, které jim zajišťujeme. Samaritan’s Purse pomáhá od roku 1970 po celém světě obětem válek, chudoby, přírodních katastrof, epidemií a sdílí Boží lásku skrs jeho syna, Ježíše Krista.

Kontakt:

Koordinátorka pomoci ukrajinským uprchlíkům, Zuzana Kostelníková, e-mail: zuzikost@gmail.com, telefon: 734 167 512