V neděli 10. října 2021 se konala slavnostní bohoslužba a setkání při příležitosti 25. výročí Diakonie apoštolské církve.  Její záznam můžete shlédnout na tomto videozáznamu.

 

“Diakonie Apoštolské církve slouží lidem již 25 let. Posláním naší organizace je pomáhat lidem. Provozujeme šest středisek v různých regionech České republiky. Mám radost, že se nám daří rozšiřovat naše služby. Ty jsou většinou postaveny na ochotě a nasazení dobrovolníků. Budu rád, pokud i vy budete chtít přiložit ruku ke společnému dílu nebo nás podpoříte ať už  finančně či modlitebně.

Ing. Ivo Sysala, ředitel Diakonie Apoštolské církve a vedoucí střediska Oáza