V neděli 10. října se konala slavnostní bohoslužba a setkání při příležitosti 25. výročí Diakonie apoštolské církve.  Její záznam můžete shlédnout zde:

“Diakonie Apoštolské církve slouží lidem již 25 let. Posláním naší organizace je pomáhat lidem. Provozujeme šest středisek v různých regionech České republiky. Mám radost, že se nám daří rozšiřovat naše služby. Ty jsou většinou postaveny na ochotě a nasazení dobrovolníků. Budu rád, pokud i vy budete chtít přiložit ruku ke společnému dílu nebo nás podpoříte ať už  finančně či modlitebně.

Ing. Ivo Sysala, ředitel Diakonie Apoštolské církve a vedoucí střediska Oáza