Educa – vzdělávací středisko

Educa je vzdělávácí středisko Diakonie Apoštolské církve, které funguje od roku 2017. Kurzy ale pořádáme už od roku 2011. Nabízíme vzdělávací kurzy, rozšíření obzorů v různých oblastech členům i nečlenům církve, zájemcům o dobrovolnictví apod.

Kurzy nabízíme členům Apoštolské církve, věřícím jiných církví i nevěřícím. 

“Pomoci lidem se věnuji už dlouhé roky a od roku 2012 pořádám semináře pro zájemce o  doprovázení těžce nemocných a umírajících.” Jindřiška Papežová, vedoucí střediska

Výběr z novinek o činnosti střediska Educa

Příklady nabízených kurzů

Kurzy doprovázení umírajících

Cílem doprovázení je pomáhat lidem nemocným, starým, umírajícím projít v míru a smíření tímto těžkým obdobím života. Tyto kurzy jsou určené pro zájemce o dobrovolnictví a pro rodinné příslušníky těch, kdo budou doprovázení potřebovat. Pomáhají i osobám, které nedávno o někoho přišli.

Supervize pro doprovázející

Nabízíme povzbuzení, praktickou pomoc, sdílení zkušeností, modlitební podporu, poradenství, supervizi, popovídání si u kávy průvodcům. Seznamujeme dobrovolníky a koordinujeme jejich setkávání, podporujeme vzdělávání, aby si mohli pomoci sami nebo vzájemně. V této těžké službě nikdo nemá být sám sám. Kontaktujte nás, pokud máte zájem o supervizi.

Kurz fundraisingu pro neziskové organizace

a další. Působíme v Kutné Hoře, Praze a dle dohody po celé ČR.

Kontakt vzdělávací středisko Educa:

Jindřiška Papežová, vedoucí střediska

telefon: 737 286 492

e-mail: dac.educa@seznam.cz

číslo účtu: 2801344478/2010

korespondenční adresa: Educa, Andělská 295, Kutná Hora, 284 01