Projekt Daniel – veřejná finanční sbírka

Diakonie Apoštolské církve v roce 2021 zaštítila veřejnou sbírku na léčbu chlapečka Daniela Vretonka.

Daniel se narodil v listopadu 2016 a je postižen vážným neurologickým onemocněním. Jeho rodiče, Roman a Rút Vretonkovi, sloužili řadu let jako misionáři především v asijských zemích. Nyní žijí zpátky v ČR.
 
Léčba a rehabilitace malého Daniela stojí cca 300 – 500 000 Kč ročně. Většinu těchto nákladů musí zaplatit rodina Vretonkových z vlastních prostředků, neboť pojišťovny zdaleka nehradí vše.
 
Chcete-li rodině pomoci, zasílejte své dary na transparentní účet: 2401897583 / 2010 (FIO banka)
Před nedávnem Daniel oslavil narozeniny se sádrou na ruce. Konečně po čtyřech týdnech, kdy si zlomil ruku, se mohl vrátil do speciální školy, kam chodí. Má to tam moc rád, protože kromě individuálního vzdělávání, ve škole může cvičit s fyzioterapeuty, jezdit na hiporehabilitace, či jen tak odpočívat ve snoezelen senzorické místnosti.  
projekt daniel rodina

Kontaktní osoba pro sbírku za Diakonii Apoštolské církve:

Ivo Sysala, ředitel Diakonie a vedoucí střediska Oáza
telefon: 602 502 589
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz

Veřejná sbírka schválena Krajským úřadem MS kraje dne 16.12.2020 pod č.j. MSK 152073/2020