Projekt Daniel – veřejná finanční sbírka

Diakonie Apoštolské církve v roce 2021 zaštítila veřejnou sbírku na léčbu chlapečka Daniela Vretonka.

Daniel se narodil v listopadu 2016 a je postižen vážným neurologickým onemocněním. Jeho rodiče, Roman a Rút Vretonkovi, sloužili řadu let jako misionáři především v asijských zemích. Nyní žijí zpátky v ČR.
 
Léčba a rehabilitace malého Daniela stojí cca 300 – 500 000 Kč ročně. Většinu těchto nákladů musí zaplatit rodina Vretonkových z vlastních prostředků, neboť pojišťovny zdaleka nehradí vše.
 
Chcete-li rodině pomoci, zasílejte své dary na transparentní účet: 2401897583 / 2010 (FIO banka)
projekt daniel rodina

Kontaktní osoba pro sbírku za Diakonii Apoštolské církve:

Ivo Sysala, ředitel Diakonie a vedoucí střediska Oáza
telefon: 602 502 589
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz

Veřejná sbírka schválena Krajským úřadem MS kraje dne 16.12.2020 pod č.j. MSK 152073/2020