Pomůžete nám?

Diakonie Apoštolské církve je neziskovou organizací, která poskytuje podpůrné služby potřebným – lidem s postižením, umírajícím, sociálně vyčleněným, těm, které postihlo nějaké neštěstí, ale i maminkám s dětmi.

Proč potřebujeme vaši pomoc?

Naše služba je založena téměř výhradně na práci dobrovolníků, zpravidla členů Apoštolské církve.

Naše služby jsou zdarma nebo za ceny, které jsou přijatelné pro lidi, kterým pomáháme nebo sloužíme.

Střediska hospodaří samostatně jako rozpočtové  složky a získávají pro svůj provoz finanční prostředky z krajů, dotací, od členů Apoštolských sborů a sponzorů.

Diakonie střediskům zajišťuje servis – organizační, účetní, právní, koordinační a sama příjem nemá.

Jak můžete pomoci?

Dobrovolnická pomoc

Finanční pomoc

Hmotná pomoc

Odkázání majetku ze závěti

Dobrovolnická pomoc

Diakonie Apoštolské církve stojí na práci dobrovolníků. Chcete se zapojit? Vyplňte jeden z formulářů a my se vám ozveme:

Finanční pomoc

Z vaší finanční podpory uhradíme provoz diakonie. 
 
Pokud chcete podpořit konkrétní službu, využijte čísla účtů uvedená u každé služby diakonie.

Velice rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. Prosíme napište své jméno, adresu, datum narození a číslo účtu, ze kterého byl příspěvek poslán na e-mail ředitele diakonie Ivo Sysaly.


 

Hmotná pomoc

Každé z našich středisek má jiné potřeby s ohledem na svou činnost. Pravidelně tyto informace aktualizujeme u každé služby. Klikněte na Naše služby.

 

Odkázání majetku ze závěti

Sepsáním poslední vůle můžete zabezpečit svou rodinu a blízké. Díky daru ze závěti je možné podpořit také neziskovou / dobročinnou organizaci, které důvěřujete. Jsme-li pro vás takovouto organizací, budeme vám vděčni za jakýkoli dar. 

Jak sepsat závět a více informací najdete na stránkách Za snadné dárcovství.

Nebo kontaktujte přímo ředitele Diakonie Apoštolské církve – Ivo Sysalu.

Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, bez jejichž činnosti by Diakonie Apoštolské církve nemohla vůbec fungovat.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás!