Středisko sociálního bydlení Oáza

Třinec

Hlavním posláním střediska Oáza je provoz domu, ve kterém je synergicky propojeno dostupné a podporované bydlení s návaznými službami. Provoz sociálního bydlení a domu je zároveň finančně podporován pronájmem jeho komerčních a nebytových prostor. 

“Jsem ředitelem Diakonie Apoštolské církve a vedoucím střediska sociálního bydlení Oáza v Třinci. V mém příspěvku se dozvíte, jak vůbec vznikla myšlenka na vybudování střediska Oáza, co všechno tomu předcházelo, podíváte se, jak to na Oáze vypadá dnes, a o svůj příběh se podělí někteří z jejích obyvatel.”

Jak funguje Oáza

Dům disponuje šesti byty, z toho třemi bezbariérově upravenými a šesti nebytovými prostorami. Sociální byty, jsou určeny primárně pro nezajištěné vdovy či vdovce, seniory, pro dospívající z pěstounských rodin, vyléčené studenty z Teen Challenge či hendikepované osoby.

Obyvatelé bytů v Oáze mohou díky pronájmům prostor dalším organizacím využívat celou řadu služeb, které jim pomohou usnadnit jejich život: asistenční služby, poradenství, stravování apod. Děláme vše pro to, aby se zde cítili dobře a měli uspokojeny jak tělesné, duševní, tak i duchovní potřeby.

Aktuální obsazenost Oázy

V tuto chvíli jsou sociální byty i nebytové prostory plně obsazeny a těší nás, že mohou plně sloužit svému účelu. Dům Oáza takto funguje od roku 2019, kdy byla dokončena náročná rekonstrukce.

Další organizace sídlící v Oáze

V kancelářích a zasedací místnosti sídlí naši přátelé ze Slezské Diakonie. Jejich středisko Rút zde nabízí ambulantní formu sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním, například individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v životě.

Další prostor využívá organizace Anděl strážný, která poskytuje sociální službu tísňové péče a Povídavou linku pro seniory.

V přízemí je otevřené bistro Bistro u Ally, kde v poledne nabízí skvělé obědy a z jídelního lístku nabízí jídla a občerstvení po celý den.

Kontakt středisko sociálního bydlení Oáza:

Ivo Sysala, vedoucí střediska a ředitel Diakonie Apoštolské církve

telefon: 602 502 589
e-mail: ivo.sysala@apostolskacirkev.cz

korespondenční adresa: Diakonie Apoštolské církve, Dům sociálního bydlení Oáza, Smetanova 523,        739 61 Třinec