Přispějte na sbírku, ať tu Marina Jonáš zůstane pro nás všechny!

Pojďme společně zachránit kouzelný areál Mariny Jonáš u Žermanické přehrady, aby mohl i dál sloužit Apoštolské církvi, Royal Rangers a dalším křesťanským programům a akcím jako dosud.

Současný majitel je nucen celý volnočasový areál prodat a my bychom jej nadále nemohli využívat. My, Diakonie Apoštolské církve, jsme se k zachování jeho účelu rozhodli založit sbírku a zakoupit ho pro nás všechny!

Komu a k čemu bude areál sloužit?
  • akce Apoštolské církve (sborové dny, sborové dovolené, pobyty s hosty církve ze zahraničí…)
  • akce Royal Rangers (víkendovky, tábory, vzdělávací programy apod.)
  • akce Diakonie Apoštolskcé církve (vzdělávací programy, setkání a teambuildingy středisek diakonie, akce podporující dobrovolníky, setkání s klienty např. setkání ukrajinských uprchlíků, maminek s dětmi)
  • křesťanským organizacím mládeže, dorostu, chválícím skupinkám, pěveckým sborům nejen ze sborů Apoštolské církve, ale také sborům Křesťanského společenství, Církve bratrské,  Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Bratrské jednoty baptistů, Evengelické církve metodistické, Českobratrské církve evangelickéb, Jednoty bratrské, Církve československé husitské a dalším.
  • pěstounským rodinám pod vedením Academia Via Familia
  • k obnově sil našich pastorů a alších služebníků a jejich rodin
  • k dalším aktivitám naší i jiných křesťanských církví 

Záleží vám za zachování Mariny Jonáš, aby sloužila nám všem jako dosud?

Podpořte naši sbírku a my jí od majitele koupíme: 

2501808816 / 2010 (FIO banka), VS: 1122

Jak zvládneme péči o tak velký areál?

Od 1. 1. 2018 byl provozovatelem areálu s námi spřízněný spolek Royal Rangers Moravskoslezský kraj. Správcem celého areálu je ředitel Diakonie Apoštolské církve. Jde tedy o plynulé navázání na dosavadní práci a péči o areál.
Z naší zkušenosti a dle naší ekonomické rozvahy je projekt samofinancovatelný bez podpory církve i bez sponzorských darů. Veškerý zisk reinvestujeme do vylepšení objektu a vybavení.

Kolik potřebujeme?

Prodejní cena je s majiteli domluvena v rozmezi 6,3 – 7 mil. Kč za rekreační areál o rozloze cca 5 000 m2 s jednou vybavenou hlavní budovou a dalším zázemím jako je asfaltové hřiště, altán pro cca 60 lidí, venkovní posezení u ohniště pro cca 80 lidí, lesní kemp s vlastní novou maringotkou a s možností pronájmu dalších elektrifikovaných míst pro karavany, travnatá plocha s dětskými prolézačkami, prostor se dvěma stoly na stolní tenis. Spodní část areálu navazuje bezprostředně na veřejnou pláž.

Informace ke sbírce:

Dne 5. 11. 2022 jsme na společném třídenním setkání Správní rady Diakonie Apoštolské církve právě na Marině Jonáš založili sbírku za účelem shromáždění potřebných finančních prostředků. Přímo na tomto setkání jsme učinili první krok víry a mezi několika málo účastníky vybrali prvních zhruba 40 000 Kč. Peníze ve finanční sbírce nadále přibývají, ale cesta je ještě dlouhá.

Cítíte, že Marina Jonáš má dál sloužit křesťanským akcím, jak jsou popsány výše?

Podpořte tento projekt! Děkujeme!


2501808816 / 2010 (FIO banka)
v.s.: 1122

Více informací o areálu přímo na webu Mariny Jonáš: www.marinajonas.com

Chcete nám pomoci? Vytiskněte a vyvěšte ve sborech náš plakát nebo umístěte na váš web nebo sociální sítě náš banner s odkazem na tuto stránku.

Děkujeme!

Banner 940×788 se hodí jako příspěvek na sociální sítě, na web, banner 1250×469 jako cover fotka Facebooku nebo jako široký a nízký banner pro váš web.
K tématu: