O nás

Diakonie Apoštolské církve je praktický nástroj církve k pomoci potřebným lidem. Naším posláním je poskytovat křesťanskou sociální, zdravotní a pastorační péči o lidi staré, osamělé, ohrožené, nemocné, osoby se zdravotním postižením a také pomáhat rodinám, dětem a mládeži. Tuto širokou paletu různých služeb zajišťují naše střediska, která se specializují na jednotlivé oblasti pomoci.

V roce 2021 jsme oslavili 25 let existence

Podívejte se na naši výroční zprávu z roku 2021.