Manjoyka – posila v boji za manželství

Manjoyka [mandžojka] slouží dvěma skupinám lidí: První jsou křesťané, kteří touží mít bližší vztah s Pánem či zažít uzdravení vztahu s ním. Druhou jsou lidé, kteří se modlí za záchranu svých manželství navzdory nevěře, odloučení či rozvodu. Manjoyka funguje od roku 2020, pod hlavičkou střediska Kaplan Diakonie Apoštolské církve od 1. 1. 2022.

family-gcfb0037f6_1920 source Pixabay

Jak funguje služba Manjoyka – posila v boji

Lidé, kteří se modlí za záchranu manželství, bývají vystaveni nejen strachu, žalu a odmítání partnera, ale i radám okolí, ať se rozvedou a najdou si někoho jiného. Otázkou není, zda Bůh jejich modlitby slyší. Otázkou je, zda najdou posilu a povzbuzení, nebo se vzdají ještě dříve, než zažijí vyslyšení svých modliteb – proměnu srdce a návrat do manželství.

Někdy hledají modlitby a svědectví na internetu. Proto je jim tato služba diskrétně k dispozici, kdykoli potřebují, prostřednictvím videí na YouTube. Videa na kanálu Manjoyka každý měsíc podepírají a posilují stovky lidí. Ti, kdo chtějí více, pravidelně dostávají e-mailem na posilu svědectví, jak Bůh uzdravuje manželství, když se lidé modlí a nevzdávají, dokud neoslaví vítězství. Manjoyka také nabízí službu vnitřního uzdravení a vysvobození.

Jaké je ovoce služby vnitřního uzdravení?

Svědectví: „Nedávno jsem prošla službou vnitřního uzdravení se sestřičkami Manjoykou a Janou. Jsem nadšená, jak tam Bůh mocně jednal. Jak tam ke mně osobně mluvil. Měla jsem problém, ze kterého jsem sama neuměla najít cestu ven. I když jsem sama s Bohem o tom mluvila, nenašla jsem sama odpověď.

Na službě vnitřního uzdravení jsem ji našla. Bůh mi tam odkrýval zranění a nenaplněné potřeby z dětství a dalšího průběhu života. Sestřičky mě vedly k odpuštění těm, kterým jsem měla odpustit. Modlili jsme se společně o uzdravení zranění a tím vším se mi víc otevřela cesta k Bohu. Bůh mi tam ukázal i lži, kterým jsem věřila. Lži o tom, jaký Bůh je a lži o tom, jak mě Bůh vidí. A nakonec jsme se dostali i k mému problému, se kterým jsem tam přišla. A Bůh mi dal úplně konkrétní praktickou radu jak ho řešit.

Jsem moc Bohu vděčná, jak je dobrý, milující. Když ho hledáme, tak nám odpovídá na naše otázky úplně konkrétně, prakticky. Jsem moc vděčná také Manjoyce a její spolupracovnici za jejich čas a vedení blíž k Bohu.“ Lucie

Přispějte svým dílem k této službě

Staňte se jejím příznivcem:  Na stránce Příznivci získáte jako dárek elektronickou publikaci 7 příběhů o vzkříšení manželství. Začnete dostávat příběhy z dobrodružství s Pánem, které se v této službě vytvářejí, i příležitosti se do příběhu této služby aktivně zapojit.

I vaše svědectví je může posílit

Máte manželství zachráněné díky Bohu navzdory nevěře, citové aféře, závislosti, rozvodu? Ráda si vás poslechnu a vděčně vaše svědectví budu sdílet – tak diskrétně či svobodně, jak to cítíte. Přivítám Vás na Manjoyka příznivci a pak se Vás zeptám na Vaše svědectví.

Potřebujete posilu v boji za záchranu manželství?

Modlíte se za záchranu manželství navzdory nevěře či rozvodu? Zveme Vás nejprve k videu Manželství zachráněné modlitbou (svědectví) na kanálu Manjoyka na YouTube. Videa Vás pak navedou k dalšímu kontaktu s touto službou.

Modlitba nad Biblí s úsměvem - zdroj Manjoyka

„Milá Manjoyko, děkuji za poslání svědectví, všechno čtu, modlím se, poslouchám Tvá videa, která jsou úžasná. Je to tak vzácné, co pro nás děláš. Držím se všeho, co říkáš. Je to od Boha. Cítím Pána Ježíše čím dál víc v této těžké situaci. Cítím, že na to nejsem sama, že to převzal ON. A věřím a vytrvám v modlitbě za záchranu. Děkuji za všechno.“

anonymizované poděkování, ohlas ze skupiny bojovníků za záchranu manželství

Děkujeme

Tato služba pokračuje díky dobrovolnické práci a díky pravidelné finanční podpoře skupinky přátel – dárců. Díky Vám společně posilujeme současné hrdiny víry ve víře, naději a lásce až k obrácení a návratu milovaného a uzdravení manželství.

Manjoyka 600x800 BW

Kontakt Manjoyka:

Služba Manjoyka působí v rámci našeho střediska Kaplan

Kontakt pro bojovníky za záchranu manželství: www.manjoyka.cz

Kontakt pro příznivce služby a ty, které zajímá služba vnitřního uzdravení: www.manjoyka.cz/priznivci

Těžiště služby najdete na YouTube kanálu Manjoyka

Číslo účtu pro vaše dary: 2702088544/2010, dary jsou daňově odčitatelné.