Středisko Kaplan

nabízí dvě služby:

♥ Kaplanská služba v nemocnicích a domovech seniorů

Posila v boji za manželství – Manjoyka

1. Kaplanská služba, Vyškov, Kroměříž

Středisko Kaplan vstoupilo pod hlavičku Diakonie v roce 2020.  Mnohaletá kaplanská služba Pavla Čepa v kroměřížské nemocnici tak získala oficiální bázi.

Sdružuje kolem sebe další dobrovolníky, kteří navštěvují lidi v domovech seniorů. Poskytují jim duchovní podporu, vyslyšení a přátelský rozhovor. Zároveň sdílí své zkušenosti s dalšími zájemci o tuto službu prostřednictvím našeho vzdělávacího střediska Educa.

Bratr Pavel o své službě říká: “Svou kaplanskou službu nazývám sám pro sebe „Přicházím za tebou“.
Vnímám, že během covidu a nyní po něm jsou lidé více otevření naslouchat a s vděčnosti přijímat modlitby, i Nový zákon, který jim nabízím. Celkově při návštěvách v této nemocnici vidím Boží milost a potěšující dopad modliteb. Duch Svatý otvírá srdce lékařů i personálu. Stojí to za to, být ve službě Pána Ježíše.

S manželkou ještě pracujeme v dobrovolné službě ve vyškovském penzionu pro starší generace, kde máme radost ze spolupráce vzácných služebníků místního sboru Apoštolské církve. Přeji každému, aby se mohl dobrovolně rozhodnout jít sloužit potřebným lidem, kteří na Boží lásku proudící skrze něj čekají.”

2. Posila v boji za manželství – Manjoyka

Služba Manjoyka [mandžojka] je určena pro lidi, kteří se modlí za záchranu svého manželství navzdory nevěře, odloučení či rozvodu, ale také pomáhá široké skupině zájemců navázat bližší vztah s Pánem a zažít uzdravení vztahu s ním. Více o službě se dozvíte v tomto videu a na stránce Manjoyky na našem webu.

Kontakt Kaplanská služba:

Pavel Čep, vedoucí střediska a dobrovolník

e-mail: cep-pavel@seznam.cz

telefon: 732 877 628

číslo účtu: 2901526578/2010

adresa: Zdislavice 37, Troubky, 768 02