Otázky na nemocničního kaplana – Pavla Čepa

Zajímají vás informace týkající se kaplanské služby?
Jestli ano, přečtěte si krátký rozhovor s Pavlem Čepem. Kaplanem z Kroměříže
Jak jste se dostal ke kaplanské službě?

Do kaplanské služby jsem se dostal zajímavým způsobem. Nejprve jsem sloužil pastoračně lidem, dá se říct, že od svého mládí. Postupně jsem začal formovat společenství sborové v Uherském Brodě. Když jsem byl v období před důchodem, asi v roce 2010, začal jsem přemýšlet, že bych mohl být nějakým způsobem prospěšný pro naši společnost. Tehdy jsem obdržel nabídku zúčastnit se přednášek o kaplanské službě, které pořádala ekumenická rada církví v Brně. Velmi mě to zaujalo, a začal jsem se modlit, jestli je to moje budoucí parketa, která mě bude naplňovat, a kterou budu prospěšný pro lidi. Modlil jsem se, aby mi Pán otevřel dveře. To se stalo v únoru 2011, kdy jsem obdržel pokyn, abych jel do nemocnice do Kroměříže. Po různých jednáních s lidmi, kteří byli kompetentní k mému přijetí jako kaplana, jsem v dubnu 2011 nastoupil do služby.

Co obnáší funkce nemocničního kaplana?

Je velmi důležité umět se k lidem přiblížit; to je velmi prioritní záležitost. Také je důležité umět se přiblížit pracovním kolektivům na jednotlivých odděleních a vytvořit s nimi příznivý komunikační prostor. Poté je nezbytné umět naslouchat lidem v jejich problémech, nemocích, potížích, životních situacích i traumatech. Za dobu mé služby jsem získal mnoho zkušeností a příběhů s lidmi, které mě ovlivnily a poznamenaly. Tyto příběhy zůstaly ve mně a vytvořily velký film.