Domácí hospic Křídla na školení

Naši lidé z Domácí hospic Křídla se 16. února 2022 absolvovali intenzivní kurz Paliativního centra na téma komunikace a práce s emocemi “ESPERO pro sestry”.

ESPERO pro sestry je jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky.

Cílem kurzu je představit doporučené postupy pro komunikaci sestry s pacientem trpícím závažnou nemocí a jeho blízkými, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka.

"Stále se vzděláváme, abychom mohli pomáhat ještě lépe," okomentovala kurz vedoucí střediska Křídla Pavlína Outbrechtová.
Pavlína Outbrechtová
vedoucí střediska Domácí hospic Křídla