Otázky na kaplana-Pavla Čepa 2

 
Zajímají vás informace týkající se kaplanské služby?
Jestli ano, přečtěte si krátký rozhovor s Pavlem Čepem. Kaplanem z Kroměříže

 

Jaké jsou největší výzvy Kaplana?

“Těžké stavy lidí, kterým sloužím, jsou mnohdy velmi náročné. A to platí zejména o jejich psychickém stavu po různých vyšetřeních nebo pooperačních stavech. Prostě když mají špatné rodinné zázemí a nikdo o ně nemá zájem. To jsou náročné výzvy, kterým musíme čelit, a já musím vstupovat do těchto situací.”

Jak dobře si vedeš ve stresových a nouzových situacích?

“Jelikož jsem v této službě již 12 let, někdy to bývá náročné a přenáší se to i na mě. Nejsem žádný superhrdina. Uvědomuji si ale, že musím tyto výzvy přenášet na modlitbách k Pánu, jinak bych to neunesl.”

Jak náročné to bylo na začátku ve tvé službě?

“Začátek byl náročný z toho důvodu, že to byla neznámá džungle, do které jsem vstupoval, a musel jsem si tam vytvořit cestu a později ji rozšířit. Díky Bohu teď mám skutečně vyjetou cestu.”

Co je pro tebe nejpřínosnější v této službě?

“Nejpřínosnější je, že mohu těmto lidem zvěstovat evangelium, přiblížit jim Pána Ježíše, modlit se za ně a opakovaně se s nimi setkávat, pokud se naskytne příležitost.”