Pavel Čep

Svou kaplanskou službu nazývám sám pro sebe „Přicházím za tebou“.
V roce 2020 jsem byl samozřejmě částečně omezen kvůli Covidu-19. Bylo to zvláštní období, lidé byli více otevření naslouchat a s vděčnosti přijímali modlitby a pak i Nový Zákon, který jim nabízím. Celkově při návštěvách v této nemocnici vidím Boží milost a potěšující dopad modliteb. Duch Svatý otvírá srdce lékařů i personálu. Stojí to za to, být ve službě Pána Ježíše. Po rozvolnění současné situace se již se těším na novou etapu této služby. S manželkou ještě pracujeme v dobrovolné službě ve vyškovském penzionu pro starší generace, kde máme radost ze spolupráce vzácných služebníků místního sboru AC. Přeji každému, aby se mohl dobrovolně rozhodnout jít sloužit potřebným lidem, kteří na Boží lásku proudící skrze něj čekají.

Středisko Kaplan

+420 732 877 628
768 02 Troubky – Zdislavice 37
e-mail: cep-pavel@seznam.cz