Středisko Diakonie AC Educa bylo založeno v listopadu 2017 jako středisko pro vzdělávání. Naším cílem je usnadnit pracovníkům a dobrovolníkům v církvi vzdělávání v nejrůznějších oblastech, které jsou pro jejich práci potřebné tím, že kompletně připravíme i zrealizujeme semináře a kurzy podle jejich potřeb a požadavků – zajistíme lektory, pozvánky a propagaci, vhodné prostory, potřebné technické zázemí i případné občerstvení.

V roce 2018 středisko realizovalo seminář Ing. Ivo Sysaly o fundraisinguseminář Ing. Miroslava Papeže zaměřený na legislativu a povinnosti spojené s vlastnictvím a správou církevních budov pro vlastníky a nájemce církevních budov, Jindřiška Papežová měla workshopy o doprovázení těžce nemocných a umírajících& na setkání Evangelikální aliance v Praze a na Křesťanské konferenci v Praze. V roce 2019 Jindřiška Papežová přednášela na téma „doprovázení v rodině a ve sboru“ v KS Praha.

Postupně bychom chtěli nabídku seminářů rozšiřovat o další témata. Kurzy budou vycházet z potřeb členů a sborů Apoštolské církve, ale budou otevřené pro ostatní církve, případně i pro širší veřejnost. I nadále budou připravovány kurzy Doprovázení, které jsou Diakonií AC pořádány od roku 2011. 

Jindřiška Papežová

Vystudovala jsem střední ekonomickou školu. Jsem vdaná za svého manžela 45 let, máme dvě dcery a šest vnoučat. V roce 1994 jsem vydala život Bohu a začala navštěvovat Apoštolskou církev. Od roku 1996 jsem rok pracovala ve Zdravotnické škole AC v Kutné Hoře a ve stejné době na částečný úvazek půl roku na Letniční biblické akademii v Kolíně jako ekonom. V roce 1999 jsem znovu nastoupila jako ekonom na VOŠMT v Kolíně a od roku 2005 jsem pracovala v biskupské kanceláři. Teď už jsem pět let v důchodu. V roce 2010-2011 jsem absolvovala cyklus seminářů o doprovázení, od roku 2012 tyto semináře pořádám. Od založení střediska Educa v listopadu 2017 jsem jeho vedoucí. Informace o akcích střediska Educa budou postupně zveřejňovány na Facebooku a na webových stránkách Diakonie.

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte mě na e-mail: dac.educa@seznam.cz.

Středisko Educa

Andělská 295
Kutná Hora
č. účtu 2801344478/2010